Return to site

Riktig budsjett til ditt filmprosjekt

"Hva koster en film?" er et spørsmål vi ofte får. Budsjett er vanskelig. Men om vi ser på de ulike faktorene som ligger bak så vil du kanskje lettere kunne se hva det kan koste.

Å lage film er som å lage mat. “Alle” kan lære seg det, og få til et OK resultat hjemme. Noen har talent og lager de lekreste retter, mange er i tillegg utdannet og jobber i en finere restaurant, og enkelte når høyt og skaper seg et navn og en karriere.

Man kan leie inn et stort team eller bare en hobbykokk. Fler kokker gir uansett mer mat, og mer mat og finere mat betyr også mer kostnader.

I filmbransjen fungerer dette helt likt. Du kan betale dyrt og leie inn et stort team, og få et meget bra resultat. Du kan også leie inn et mindre team, eller bare en fotograf, og også få et meget bra resultat - det spørs mer på hvilket ambisjonsnivå du har, altså hvor god filmen skal være, både rent teknisk (lys, lyd og bildekvalitet) og hvor mange som er involvert foran og bak kamera.

For å forstå litt dette med ambisjonsnivå, har jeg delt det inn i tre kategorier og budsjettklasser;

1. Brandfilm/reklame for kino/TV

En brandfilm har et klart strategisk mål hvor det forventes målbare resultater. Den distribueres på kino, TV eller på web (gjerne egen landingsside mm.), er polert og har et høyt ambisjonsnivå. Her er det snakk om topp kvalitet ned til minste detalj, og slike filmer koster da gjerne mye mer fordi det kreves flere fagfunksjoner som f.eks, regi, produksjonsdesignere, manusforfatter(e), kanskje skuespillere og statister etc. etc. og budsjettet blir deretter. Slike filmer koster gjerne fra 100.000 og oppover da det er et stort apparat i sving og mye dyrt utstyr i en slik produksjon.

2. TV-kvalitet - for distribusjon på web/sosiale medier

Med uttrykket “TV-kvalitet” mener vi at bilde- og lydkvaliteten er tilsvarende det du forventer å se på TV og i strømmetjenester på nett. Lyd skal ha riktige nivåer og være i god kvalitet, det samme med bilde. Det brukes tid på riktig lyssetting, og det er gjerne en del etterarbeid i form av grading (fargejustering) o.l. for å få den ønskede kvaliteten. Man henter også inn de fagfolkene som trengs i forhold til hva som skal produseres. I noen prosjekter trengs et team med en regissør, fotograf og lydtekniker (også kalt LET-team), i andre kan det være nok med en fotograf/VJ som gjør hele jobben. Så budsjettet på en slik produksjon kan være alt fra 15.000 og oppover avhengig av antall dager og hvor mange som er involvert.

3. Web-kvalitet, for mindre produksjoner på Facebook/Youtube/Instagram

En video i webkvalitet er gjerne filmet med et lite og hendig håndholdt kamera. Her fokuserer man gjerne mer på innholdet enn selve lyd- og bildekvaliteten, og bruker ikke mye tid på lyssetting og for/etterarbeid. Når det er sagt får du overraskende høy kvalitet på enkelte rimelige kameraer, noe som gjør det svært budsjettvennlig med tanke på mindre småskala-produksjoner. Kjennetegn på en webproduksjon er få mennesker, lite utstyr, og som regel liten tid. Man tenker kanskje at en webproduksjon er i dårlig kvalitet,men det trenger ikke være tilfelle - dette avhenger kun av tiden, utstyret og menneskene man har til rådighet. Budsjett på en webproduksjon er gjerne i nedre sjiktet, typisk under 15.000.

Hvor lang tid er det vanlig å bruke?

Hvert prosjekt er unikt, så det er mange svar på dette. På settet til «Hotel Cæsar» ble det filmet én scene på 30 minutter, et minutt eller to i lengde. Det er rundt 16 scener på en dag. På et reklamesett kan det imidlertid brukes en hel dag på å filme 20 sekunder. Så alt er relativt.

På en typisk web-serie beregner vi å kunne filme ca. 5-10 minutter ferdig film på en dag - ca. halvparten om det innebærer mye logistikk og rigging før opptak.

Så tidsbruk varierer mest ut fra antall mennesker som er involvert, og hvor mye rigging som kreves for hvert opptak.

Hvordan foregår etterarbeidet?

Etterarbeid på film gjøres i fem faser:

  • Først logging, der man ser gjennom og sorterer materialet 
  • Deretter en grovklipp, der selve filmen/sekvensene blir til 
  • Klipping og fargekorrigering til filmen er ferdig 
  • Lydjusteringer og lydarbeid, musikklegging 
  • Grading (bestemme fargetone/ev. filter på filmen)

Tiden på etterarbeidet varierer fra prosjekt til prosjekt og hva slags materiale man jobber med. Normalt sett rekker jeg å klippe ca 3-5 minutter ferdig film på en arbeidsdag.

Så - hva koster en film egentlig?

Prisen på en film er da sammensatt av tre ting:

  • hva du ønsker å bruke filmen til (og derunder kvalitet og ambisjonsnivå) 
  • hvor mye tid og arbeid som skal legges i det 
  • eventuelle logistikk og utstyrskostnader 

Ønsker du en film av høy kvalitet, som skal selge bedriften år etter år - vil det kanskje være lurt å gå for en dyrere og mer påkostet produksjon. Men om du ikke ønsker en glossy reklamefilm men bare noen korte småsnutter til Facebook vil det holde lenge med et lavt budsjett.

Filmfolk sier ofte at om du dobler budsjettet vil du femdoble kvaliteten. Hvorvidt det stemmer er vanskelig å si, men man kan hvertfall tenke større, involvere flere og sånn sett få til en film av høyere kvalitet med et høyere budsjett.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK